w SIPU Arkivkonsult - kurser AdressTidigare uppdragAnpassad utbildningKonsulttjänsterKurser


Kurskalendarium


För registratorer

Registratorskonferens
Kom igång med att göra en klassificeringsstruktur

Registratorskurs - vill du bli ännu bättre på att diarieföra?
Utveckla registratorsrollen - för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens
- Diplomkurs

För arkivarier
Kom igång med att göra en dokumenthanteringsplan

För dig som gör eller ska göra en Klassificeringsstruktur
Kom igång med att göra en Klassificeringsstruktur
Handledningsdagar för dig som gör en klassificeringsstruktur

Alla kurser går att anpassa till din myndighet


Kontaktperson
Annelie Montén
070-327 19 19


Registratorskonferens
Vi tar upp viktiga, aktuella ämnen för dig som är registrator.


mer info (pdf)Mer information om kursen per e-post.

E-post annelie.monten@arkivkonsult.se

länk till formulär Blankett för anmälan och förfrågningar

Tid
31 maj 2017

Sista anmälningsdag


Plats
Piperska Muren, Centralt i Stockholm

Målgrupp
Registratorer

Pris


Kontaktperson
Annelie Montén
070-327 19 19

Kom igång med att göra en verksamhetsbaserad klassificeringsstruktur

Syftet med kursen är att du ska förstå varför man gör den, vad det innebär för verksamheten och att du får träna på att göra en struktur.


mer info (pdf)Mer information om kursen per e-post.

E-post annelie.monten@arkivkonsult.se

länk till formulär Blankett för anmälan och förfrågningar

Tid


Sista anmälningsdag


Plats


Målgrupp
Du som är registrator och du som behöver eller har fått i uppdrag att
ta fram en klassificeringsplan/ struktur för att ersätta diarie-/dossierplanen, diarieplanen eller dokumenthanterings-planen.


Pris


Kontaktperson
Annelie Montén
070-327 19 19
Sirpa Rundström
070-588 64 41

Handledningsdagar för dig som gör en klassificeringsstruktur. Nytt

Du som har kommit igång, men som har fastnat och har svårt att komma vidare eller du som vill ha stöd och återkoppling på din struktur.
Inbjudan kommer med e-post


mer info (pdf)Mer information om kursen per e-post.

E-post annelie.monten@arkivkonsult.se

länk till formulär Blankett för anmälan och förfrågningar

Tid


Sista anmälningsdag
Inbjudan kommer med e-post

Plats

Målgrupp
Du som är registrator och du som behöver eller har fått i uppdrag att
ta fram en klassificeringsplan/ struktur för att ersätta diarie-/dossierplanen, diarieplanen eller dokumenthanterings-planen.


Kontaktperson
Annelie Montén
070-327 19 19

Registratorskurs
- vill du bli ännu bättre på att diarieföra?

Den klassiska utbildningen som funnits sedan 1965 för registratorer.

Syftet med kursen är att du ska blir bättre på att bedöma vad du ska registrera och hur du ska ordna handlingar. Att du ska känna till aktuella regler som ligger till grund för registrering och arkivering och att du genom att öva och diskutera lär dig hur man ska diarieföra knepiga handlingar.

mer info (pdf) Mer information om kursen per e-post.

E-post annelie.monten@arkivkonsult.se

länk till formulär Blankett för anmälan och förfrågningar

Tid
9-12 maj

Sista anmälningsdag

Plats
Finlandshuset konferens, centralt i Stockholm

Målgrupp
Du som är ny som registrator eller är vikarie och du som arbetat en tid och vill veta att du gör rätt och arbetar effektivt.

Kontaktperson
Annelie Montén
070-327 19 19

Pris

 

Utveckla registratorsrollen -för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens - Diplomkurs

Målet är att du ska fördjupa dina kunskaper, bli uppdaterad på lagar och metoder för t.ex. digitala handlingar, kunna utveckla och ställa krav på ärende- och dokumenthanteringen m.m.

Uppföljning för tidigare deltagare meddelas via e-post.

mer info (pdf) Mer information per e-post.

länk till formulär Blankett för anmälan och förfrågningar

Tid:
7-8 februari, 14-15 mars och 3-4 maj

Sista anmälningsdagPlats
Finlandshuset konferens, centralt i Stockholm

Målgrupp
Du som har baskunskaper och har arbetat som registrator några år.

Kontaktperson
Annelie Montén
070-327 19 19
Sirpa Rundström
070-588 64 41

Pris


Kom igång med att göra en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan

Syfte: Att du tar fram en projektplan och blir klar med strukturen för en verksamhet och skapar mallen för övriga verksamheter

mer info (pdf)
Programmet kan du beställa från annelie.monten@arkivkonsult.se

E-post annelie.monten@arkivkonsult.se

länk till formulär Blankett för anmälan och förfrågningar

TidSista anmälningsdag


Plats
Centralt i Göteborg

Målgrupp
Du som vill komma igång och du som är igång men har fastnad och har svårt att komma vidare samt du som vill ha stöd och återkoppling på ditt arbete.

Kontaktperson
Annelie Montén
070-327 19 19
Sirpa Rundström
070-588 64 41

Pris