Adress Tidigare uppdrag Anpassad utbildning Konsulttjänster Kurser


 

Bra att ha

Bilder från senaste registratorskonferensen den 2013
Finns här.

Bilder från registratorskonferensen den 20 maj 2010
Finns här.

Bilder från registratorskonferensen den 28 maj 2009
Finns här.

Bilder från registratorskonferensen den 23 maj 2008
Finns här.

Länkar från registratorskonferensen den 17 maj 2006.

Offentlig sektors ramavtal för ärendehanteringssystem
Karl Wessbrandt, utvecklingsstrateg, Verket för förvaltningsutveckling.
Powerpointpresentationen finns här.

Erfarenheter från införandet av ett verksövergripande dokument- och ärendehanteringssystem
Elisabeth Ljungberg, enhetschef, huvudregistratur och arkiv, Socialstyrelsen. Powerpointpresentationen finns här.

Ordning från början – annars blir det inte bra
Lennart Ek, IT- ansvarig, Admin-konsult. Powerpointpresentationen finns här.

Nytt från RA – från arkivredovisning till arkivlokaler
Torbjörn Hörnfeldt, avdelningsdirektör, Riksarkivet.
Presentationen finns här i PDF-format.
De fyra olika författningarna återfinns här i PDF-format; 2006:1, 2006:2, 2006:3 samt 2006:4.

Processorienterad dokumentstyrning och diarieföring på stadsarkivet
Julia Norebring och Annika Rodhe, arkivarier, Stockholms stadsarkiv. Powerpointpresentationen finns här.


Övriga Länkar

Fler länkar återfinns på länksidan.