Adress Tidigare uppdrag Anpassad utbildning Konsulttjänster Kurser


 

Nyttiga länkar

[söker du länkar från senaste registratorskonferensen finns de under bra att ha]

Bildleverantörernas Förbund: www.blf.se

Datainspektionen: www.datainspektionen.se

DIK: www.dik.se

Justitieombudsmannen, JO: www.jo.se

Språkrådet: www.sprakradet.se

Lagtexter: www.lagrummet.se

Museiservice i Dalarna AB, säljer bl.a. fotopåsar www.museiservice.se

Offentlig upphandling: www.konkurrensverket.se

Riksarkivet: www.riksarkivet.se

Statskontoret: www.statskontoret.se

Stockholms stadsarkiv www.ssa.stockholm.se

Svenska Fotografers Förbund: www.sfoto.se

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor: www.samradsgruppen.se

Sverges kommuner och landsting: www.skl.se

Sveriges riksdag: www.riksdagen.se

Sipu Ekonomi och Kultur (Krister Weber): www.sipuekonomi.se